ROZHODČÍ KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Realizační tým

Doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. – Hlavní koordinátor projektu

Katedra sportovních her, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Kamenice 5 ,625 00 Brno

E-mail: bedrich@fsps.muni.cz

Tel.: +420 549 498 632

 

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. – Projektový manažer

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Kamenice 5 ,625 00 Brno

E-mail: sarka.dvorakova@mendelu.cz

Tel.: +420 606 385 616

 

Bc. Aneta Fedrová – Zástupce manažera projektu

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Kamenice 5 ,625 00 Brno

E-mail: 142618@mail.muni.cz

Tel.: +420 549 496 692

 

Mgr. Petr BedřichGarant věcné náplně projektu

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

Kamenice 5 ,625 00 Brno

E-mail: bedrich@mendelu.cz

 

Další důležité osoby realizačního týmu FspS MU:

Finanční manažer a administrátor projektu: Jana Marková, markova@fsps.muni.cz

Rozhodčí kolektivních sportů |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code & Design: Jiří Krejčí, Petr Zaoral
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií