ROZHODČÍ KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Údaje o projektu

Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport
se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů

CZ.1.07/2.2.00/15.0190

 

Dotační titul: OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, prioritní osa 2.2. administrováno MŠMT ČR

Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Přidělení finanční prostředky: 9 221 938 Kč

Pozice Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity: Koordinátor projektu

Hlavní koordinátor projektu: Doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

 

JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU?

 Základním cílem projektu je zvýšení kvality studia a lepší uplatnění na trhu práce pro absolventy Fakulty sportovních studií MU. Tohoto hlavního cíle má být dosaženo prostřednictvím:

PROČ CHCEME PROJEKT REALIZOVAT?

V současné době nemají rozhodčí kolektivních sportů možnost získat vzdělání současně s požadovaným studiem obecných i odborných předmětů tak, jako např. trenéři. Rozhodčí získávají licence pouze na základě absolvování krátkodobých školení, které nejsou schopny naplnit systematické vzdělávání potřebné pro současný výkon rozhodčího, především ve vyšších úrovních.

Doposud neměla skupina mladých ani stávajících rozhodčích možnost odborného studia a zvyšování úrovně vzdělání, tvorba systému vzdělávání rozhodčích je inovativní a jedinečná dokonce z celoevropského pohledu

Řady rozhodčích se rozšíří o řadu absolventů, kteří budou mít vyšší úroveň vzdělávání a budou tak pozitivně ovlivňovat dění ve sportovních odvětvích, ale především tak získají možnost uplatnit se na trhu práce a pokračovat v dalším studiu.

V neposlední řadě aktivity projektu reagují na potřebu vzdělávání rozhodčích, která je nařízena UEFA v rámci Konvence.

 

PRO KOHO JSOU URČENY AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU?

Primární cílovou skupinou jsou studenti VŠ a zájemci o studium na VŠ

Projekt umožní cílové skupině studentů získat odborné znalosti ve specifickém oboru, ale zároveň umožní v rámci modularity získat další vzdělání i v dalších oborech a tak získat potřebnou kvalifikaci pro profesionální dráhu

Ke studiu oboru Tělesná výchova a sport do prezenční formy bude přijato 20 studentů směru Rozhodčí fotbalu a 20 studentů směru Rozhodčí ledního hokeje. Do kombinované formy opět 20 studentů Rozhodčí fotbalu a 20 studentů Rozhodčí ledního hokeje.

Tito studenti projdou devíti nově vytvořenými předměty v rámci projektu v letech 2011-2013.

V rámci projektu navštíví Dny otevřených dveří nejméně 300 potenciálních studentů.

Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci VŠ, kteří se budou školit v práci s novými technologickými, didaktickými pomůckami a postupy.

Rozhodčí kolektivních sportů |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code & Design: Jiří Krejčí, Petr Zaoral
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií