ROZHODČÍ KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Partneři projektu

Fotbalová asociace České republiky - partner s finančním příspěvkem
nv.fotbal.cz , www.rozhodci-fotbal.cz

Tento partner bude poskytovat odborné konzultace k tvorbě sylabů odborných předmětů specializace. Partner bude monitorovat situaci v mezinárodním měřítku, organizovat kontakt s odborníky, získávat další informační zdroje o vývoji vzdělávacího systému rozhodčích ve světě. Partner bude monitorovat situaci ve struktuře rozhodčích a bude tak kontinuálně vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy předmětů a to i na mezinárodním poli.

Český svaz ledního hokeje - partner s finančním příspěvkem
www.cslh.cz

Partner bude poskytovat odborné konzultace k tvorbě sylabů odborných předmětů specializace. Partner bude monitorovat situaci v mezinárodním měřítku, organizovat kontakt s odborníky, získávat další informační zdroje o vývoji vzdělávacího systému rozhodčích ve světě. Partner bude monitorovat situaci ve struktuře rozhodčích a bude tak kontinuálně vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy předmětů a to i na mezinárodním poli. Členové komise rozhodčích v rámci Českého svazu ledního hokeje se budou podílet na tvorbě výukových textů i didaktických pomůcek a budou realizovat výuku rozhodčí jako externí lektoři

Unie českých fotbalových rozhodčích, o.s. - partner s finančním příspěvkem
www.ucfr.cz

Členové UČFR se budou podílet na tvorbě výukových textů i didaktických pomůcek a budou realizovat výuku rozhodčích jako externí lektoři. V projektu bude využito zkušeností z projektu vývoje trenažéru pro rozhodčí.

Rozhodčí kolektivních sportů |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code & Design: Jiří Krejčí, Petr Zaoral
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií