ROZHODČÍ KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Informace pro cílovou skupinu

Profil absolventa

Studijní program bakalářského oboru Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu, Rozhodčí ledního hokeje je zaměřen na přípravu absolventů pro uplatnění ve sportovních organizacích a organizacích volnočasových aktivit , na vybavení studenta základními schopnostmi a dovednostmi, nutnými pro případné pokračování ve studiu vybraného oboru navazující magisterské formy a svojí jedinečností na vytvoření předpokladů rozhodčího pro řízení utkání soutěží FAČR či ČSLH. Integrované výuka se záměrem propojování učiva, poznatků a informací je podnětná, studenta aktivizuje a inspiruje.

Profilující předměty

Nezbytným vybavením absolventa jsou komunikační schopnosti, jazykové znalosti a akceptování etických hodnot a principů usměrňujících lidské jednání resp. atributů jednání relevantního.

 

Uplatnění absolventa studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů (formát PDF)

 

Požadavky k přijímacím zkouškám


1. Test studijních předpokladů

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/study/tsp.html/ .

2. Praktická zkouška z tělesné výchovy

Přijímací zkouška prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu zvoleného oboru. Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům, kteří doložili potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Upozornění: Doporučujeme uchazečům, aby si k přijímací zkoušce nebrali cenné předměty.

Praktická přijímací zkouška obsahuje tato sportovní odvětví:

Atletika :

ženy:

  1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
  2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.

muži:

  1. Běh 1500 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
  2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.

Basketbal:

  1. slalomová řada driblinku zakončená dvojtaktem z vybrané strany (silnější rukou)
  2. situace hoď a běž zakončená zastavením jednodobým nebo dvoudobým rytmem a střelbou s oporou (bez opory) z vymezeného území.

 

Způsob výpočtu bodů:

♦ Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu, Rozhodčí ledního hokeje, prezenční i kombinovaná forma, celkem 40 bodů

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 20 bodů=10 bodů za každý sport

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,2 = 20 bodů

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Na základě povinnosti vyplývající z výnosu Ministerstva zdravotnictví ČR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy (registrováno v částce 28/1989 Sb.) a za účelem minimalizace rizika náhlé smrti a poškození zdraví v průběhu praktických testů při přijímacích zkouškách a při praktické výuce na FSpS děkan stanovil následující:

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na naší fakultě je odevzdání originálu potvrzení o zdravotní způsobilosti na formuláři FSpS včetně prohlášení uchazeče. Potvrzení vystaví tělovýchovný nebo sportovní lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat. Zátěžový test musí být proveden nejvýše 12 měsíců před termínem konání přijímací zkoušky, tj. v červnu 2011. Potvrzení doručí uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 4. 2012 na studijní oddělení fakulty (FSpS MU, Kamenice 5, 62500 Brno). V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.

Formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://fsps.muni.cz/studijni/dokumenty/lekarske_potvrzeni.pdf .

Seznam tělovýchovných a sportovních lékařů v České republice naleznou uchazeči na http://www.cstl.cz/ .

Kritérium pro úspěch v přijímacím řízení

(musí být splněny všechny uvedené body)


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.


Studijní katalog pro studenty směro Rozhodčí kolektivních sportů (formát PDF)

Leták pro uchazeče přijímané od ak. roku 2012/2013 (formát PDF)

Leták pro uchazeče přijímané od ak. roku 2011/2012 (formát PDF)

Informační leták (formát PDF)

Rozhodčí kolektivních sportů |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code & Design: Jiří Krejčí, Petr Zaoral
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií