ROZHODČÍ KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky


Monitorovací indikátory

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů-vzd.prog. VŠ

Měrná jednotka: Počet

Plánovaná hodnota: 15

Datum plánované hodnoty: 30.06.2013

Komentář: V rámci projektu vznikne 9 nových předmětů:

V rámci projektu vznikne 6 inovovaných předmětů:

 

Název indikátoru: Počet podpořených osob – studentů VŠ

Měrná jednotka: Počet studentů

Plánovaná hodnota: 1 359

Datum plánované hodnoty: 30.06.2013

Komentář: Všemi novými a inovovanými předměty projde celkem 1 359 prezenčních a kombinovaných studentů inovovaného směru Rozhodčí kolektivních sportů.

 

Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob

Měrná jednotka: Počet osob

Plánovaná hodnota: 928

Datum plánované hodnoty: 30.06.2013

Komentář: Na základě každoročně prováděných statistik na FSpS, cca 30% studentů studium neukončí úspěšně předepsaným zakončením absolvovaný předmět. Při zohlednění této skutečnosti, počet úspěšně podpořených studentů bude 923.

Akademičtí pracovníci ukončí úspěšně vzdělávání v plném počtu, počet úspěšně podpořených bude 5.

 


Seznam nových předmětů

Rozhodčí kolektivních sportů |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code & Design: Jiří Krejčí, Petr Zaoral
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií